De staat van kosten van het kantoor kan drie elementen bevatten:

Kosten van de advocaat, gerechtskosten & uitgaven, en het ereloon. Zij worden als volgt berekend.
Alle bedragen zijn exclusief toepasselijke B.T.W.

Administratieve kosten:

Opening dossier: 
Verplaatsingskosten:
Briefwisseling per pagina:
Procedureakten per pagina:
Aangetekende zending/portkosten
Fax:
Kopie:

 

€ 50
€ 0, 6 / km
€ 13
€ 13
volgens opgave
€ 0, 25 / faxbericht
€ 0, 25 / kopie

 

Gerechtskosten:

 

 

Volgens opgave

 

 

 

Ereloon:

 

Volgens uurloon:

 

Variërend van € 110 tot € 140 EUR per uur op basis van de aard van de zaak, behoudens incasso en zeer gespecialiseerde materies. Elke prestatie van de advocaat wordt gerekend voor minimum 30 min.
Verplaatsingen worden aangerekend aan 50%. Prestaties van een advocaat-stagiair worden aangerekend aan 60%.

 

 

 

Volgens percentage:

 

Naargelang de waarde van de zaak, waarbij het ereloon wordt berekend op de hoofdsom en op de interesten van de vordering. In geval er meerdere vorderingen zijn, namelijk hoofdeis / tegeneis / tussenkomst, op het totaal bedrag ervan. Het ereloon wordt alsdan berekend per schijf, overeenkomstig volgende schaal :

van € 0 tot € 6.200: 15 % 
van € 6.200,01 tot € 50.000: 10 % 
van € 50.000,01 tot € 125.000: 8 % 
van € 125.000,01 tot € 250.000: 6 % 
meer dan € 250.000: 4 % 

Advocatenkantoor Beirinckx
Loozijde 36
2460 Tielen (Kasterlee)

Tel. 014 47 86 59
Fax. 014 47 86 61
info@advocatenkantoorbeirinckx.be