De staat van kosten van het kantoor kan drie elementen bevatten

Kosten van de advocaat, gerechtskosten & uitgaven, en het ereloon worden als volgt berekend:

(Alle bedragen zijn exclusief toepasselijke B.T.W.)


Gerechtskosten

Volgens opgave

Ereloon

Volgens percentage

Naargelang de waarde van de zaak, waarbij het ereloon wordt berekend op de hoofdsom en op de interesten van de vordering. In geval er meerdere vorderingen zijn, namelijk hoofdeis / tegeneis / tussenkomst, op het totaal bedrag ervan. Het ereloon wordt alsdan berekend per schijf, overeenkomstig volgende schaal:
  • van € 0 tot € 6.200: 15 %
  • van € 6.200,01 tot € 50.000: 10 %
  • van € 50.000,01 tot € 125.000: 8 %
  • van € 125.000,01 tot € 250.000: 6 %
  • meer dan € 250.000: 4 %